Keldonk in 2018Dit zijn de items zoals ze vertoont zijn in het jaarjournaal in de Oude School in 2018


Januari


Kerstboom verbranding

Molen “De Hoop” draait voor het eerst

Jeugdprins en prinses verkiezing

Prinsreceptie

Februari

Donatie Bel Canto aan Join-Us

Pilske veuraf

Carnavals optocht

Verdienstelijke Paplippel

Maart

Ijsbaan

NL Doet

Erpse krant promoteam

April

Opening molen

Mei

Bert van Dijk naar normaal

7th Sunday

Juni

Kermis

Funtastic on tour

Witte gij ut

Augustus

Kinder vakantie week

Fight for cancer

Ondertekening groenconvenant

September

Heel Keldonk Kookt

Oktober

Jigoro’s 50 jaar

November

Piet en Sjan naar Gambia

Sinterklaas bezgoekt keldonk

December

Antoniusschool 60 jaar

Kerstconcert Bel Canto

Verder in 2018


De items die niet in het jaarjournaal te zien waren maar wel op de website in 2018


De Carolientjes in ’t Span.

Vrijdagmiddag 14 december was er volop gezelligheid in ’t span.
Op uitnodiging van Zorg en Welzijn gaven de “Carolientjes” uit Deurne een schitterende voorstelling.
Komische acts als twee zusters uit ’t zuiden en als de “Carolientjes” in kerstsfeer met hun fraaie
zang en liedjes vermaakte zij het aanwezige publiek.

Sinterklaas bezoekt Keldonk.

Op zondag 25 november bracht sinterklaas een bezoek aan Keldonk.
Samen met zijn Pieten maakte hij een rondrit door de straten van Keldonk.
Vele kinderen stonden langs de route en verwelkomde de Sint en trokken met hem richting de Oude School.

Wandeling ’t Gerecht-Lijnt.

Heemkundekring Erthepe en IVN Veghel organiseerden een wandeling door de natuurgebieden van ’t Lijnt en het Gerecht in Keldonk.Marius Strijbosch vertelt over de cultuurhistorie en de dames van IVN over de natuur in het gebied.

Bewonersavond over woonwensen in Keldonk.

De dorpsraad van Keldonk mocht een groot aantal mensen  verwelkomen op een door hun georganiseerde bewonersavond.
Het doel was om inzicht te krijgen wat er aan woonwensen waren in Keldonk.
De dorpsraad en vertegenwoordigers van de gemeente gingen in gesprek met inwoners en geïnteresseerde.

300.000ste passagier buurtbus Keldonk.

Op maandag 16 april was het zo ver, De 300.000ste pasagier van buurtbus keldonk stapte in op het busstation in veghel.
Ilse van dinter uit boerdonk was de gelukkige en kreeg van de voorzitter van de buurtbus een bos bloemen en een attentie.

Communicanten naar molen “De Hoop”.

Op 6 April brachten de communicantjes van keldonk een bezoek aan korenmolen De Hoop.
Hier werd hen door de molenaars uitleg gegeven hoe er meel gemaakt werd waar het brood van gebakken word.